card

 

 

Манай компани нь 2018 оноос эхлэн авто болон төмөр замын төслүүдэд геодезийн баг ажилуулж эхэлсэн. 

 

 

Энэ хугацаанд дараах төслүүдэд геодезийн баг гаргажээ: 

-     Шартээгийн уулзвараас- Цогтцэций чиглэлийн авто замын төсөл

-     Улаанбаатар- Дархан чиглэлийн авто замын төсөл

-     Тавантолгой- Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын төсөл

-     Тавантолгой- Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын төсөл

-     Өндөрхаан- Норовлин чиглэлийн авто замын төсөл

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Манай компани нь 2018 оноос эхлэн авто болон төмөр замын ажилд геодезийн бригадаар ажиллаж байна.

Манай компани нь 2018 оноос эхлэн авто болон төмөр замын ажилд геодезийн бригадаар ажиллаж байна.

Энэ хугацаанд дараах төслүүдэд геодезийн баг гаргажээ:

-     Шартээгийн уулзвараас- Цогтцэций чиглэлийн авто замын төсөл

-     Улаанбаатар- Дархан чиглэлийн авто замын төсөл

-     Тавантолгой- Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын төсөл

-     Тавантолгой- Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын төсөл

-     Өндөрхаан- Норовлин чиглэлийн авто замын төсөл

Хүсэлт илгээх