card

СУРГАЛТУУД

СУРГАЛТ

Инженерийн программ хангамж болон хэмжилтийн багаж тоног төхөөрөмжийн сургалт үйлчилгээ

 

  • Авто замын зураг төслийн программ хангамж                       Autocad, Autocad civil 3d, Indorcad, Mxroad, Infraworks, section former.... гэх мэт
  • Уул уурхай, маркшейдерийн программ хангамж             Micromine, Surpac, Mapinfo..... гэх мэт
  • Геодезийн хэмжилт боловсруулалт                                                  Autocad civil 3d, Geocalc, Txmapper, Global mapper ..... гэх мэт
  • Хэмжилтийн багаж тоног төхөөрөмжийн сургалт                     Төрөл бүрийн GPS, Total station, laser scanner, нивелир..... гэх мэт
  • Агаарын зураглал/ Drone survey                                                              Pix4d, Agsoft, Realty capture, 3d survey .... гэх мэт
  • 3d animation хийх                                                                                                      3ds max design, Infraworks, Lumion..... гэх мэт   
  • Програмчлалын хэл                                                                                            C++, Java, Python, lisp                                      
  • Мэдээллийн сан, агаарын сансрын зургийн боловсруулалт    Arcgis, Qgis, Envi.... гэх мэт

 

 

AUTOCAD CIVIL 3D дэлгэрэнгүй

Сургалт зургийн цомог

Инженерийн программ хангамжийн сургалт

Инженерийн программ хангамжийн мэдээ мэдээлэл

AUTOCAD, AUTOCAD CIVIL 3D, INFRAWORKS, INDORCAD, MICROMINE, SURPAC, REVIT, ARCGIS, SOLIDWORK, SKETCHUP, 3DS MAX DESING, LUMION

Хүсэлт илгээх