card

 

Avtocad Civil 3d программын сургалт 

 

 

Сургалт 4 өдөр 16 цагийн хугацаатай нийт 6 хүртэлх суралцагчтай танхимаар явагдана. 

Сургалтын товч хөтөлбөр

1. Autocad civil 3D программын тухай

2. Цэгүүдийн формат өөрчлөх Excel

3. Autocad civil 3D цэгүүдээ оруулах цэгүүдийн тохиргоо

4. Хаялбар татах, засах, хаялбарын тохиргоо

5. Дагуу, хөндлөн огтлол татах

6. Газар шорооны ажлын тооцоо, эзэлхүүн олох

7. Сансрын зураг дэвгэр суурь болгож тавих

Сургалтанд программ хангамж бичлэгүүд дагалдана.

Мөн сертификат олгоно.

 

Хүсэлт илгээх