Excel автоматжуулалт
Excel автоматжуулалт
Бичлэг №3

Excel дээр байнга хийгддэг, давтагддаг үйлдлээ доорх аргыг ашиглаж автоматжуулах боломжтой юм. Туршаад үзээрэй.

 

Нийтэлсэн: 5D WORLD ХХК