Авто замын 20м тутамын тэнхлэг болон бэхэлгээний гадасны солбицол гаргаж авах

Бичлэг №5

Авто замын 20м тутамын тэнхлэг болон бэхэлгээний гадасны солбицол гаргаж авах арга орууллаа жаахан эртний арга ч гэсэн өөр бусад зүйлсүүдэд хэрэг болно гэж найдаж байна.

Дараагийн хичээлээрэй замын тэнхлэгийн болон бэхэлэгээний гадасны собицолыг Autocad civil 3D  дээр илүү амархан гаргаж авах тухай үзэх болно.

Хэрэглэгдэж буй lisp татах
1. Point manager програмын нэр дээр дарна уу
2. Polyinfo  програмын нэр дээр дарна уу
Та илүү их инженерийн програм хангамжийн мэдээлэл, програм хангамжийн татах холбоос, хөнгөлөлт урамшуулал авахыг хүсвэл гишүүнчлэлд нэгдээрэй. ГИШҮҮНЧЛЭЛ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Нийтэлсэн: 5D WORLD ХХК

Social хуваалцах