card

Бичлэг №11

ROADeditor гэж CHCNAV фирмийн хэмжилтийн багаж тоног төхөөрөмжиндөө зориулж гаргасан программ хангамж юм.

Уг программ болон Landstar 7 хэмжилтийн программыг ашиглаж авто замын байрлал, өргөн, төлөвлөлтийн өндөр зэргийг хянах хэмжилт хийх боломжтой бөгөөд энэ нь таны цаг хүчийг хэмнэнэ.

Мөн хэмжилт нь тэнхлэгээс хэдэн метр зайд хэмжсэн, төлөвлөлтийн өндөр хүртэл хэдэн метр дутуу байгааг Excel болгон гаргаж авдгаараа давуу талтай юм. Энэ excel файлыг ашиглаж авто замын REQUEST бэлдэхэд илүү хялбар байх болно. Мөн хэмжсэн хэмжилт нь autocad -р хөндлөн огтлол болон план маягаар экспортлогддог юм.

 

ROAD EDITOR программыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу. 

Зам барилгын өдөр тутмын геодезийн хэмжилт, хяналт шалгалтын ажил, геодезийн баг

AUTOCAD CIVIL 3D 2019 ТАТАХ

Хэмжилтийн багаж тоног төхөөрөмжийн худалдаа

 

Нийтэлсэн: 5D WORLD ХХК

Бүтээн байгуулалт бүхэн ГЕОДЕЗИ хэмжилтээр эхэлж ГЕОДЕЗИЙН Хэмжилтийн хяналтан доор явагдаж ГЕОДЕЗИЙН хэмжилтээр дуусдаг.

Landstar 7 программ хангамж таны цагийг хэмнэнэ.

 

 

Хүсэлт илгээх