Геодези, зураг зүйн салбарын АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН УРАЛДААН

Геодези, зураг зүйн салбарын 90 жил, төр захиргааны байгууллагын 50 жилийн ойн хүрээнд АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН УРАЛДААН 2020 оны 09-р сарын 19-нд амжилттай болж өндөрлөлөө.

Тэмцээнийг Барилга, хот байгуулалтын яам болон Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газартай хамтран зохион байгууллаа. Тав Ди Ворлд ХХК ивээн тэтгэгчээр оролцлоо. 

1-р байр Өргөмжлөл, CHCNAV үйлдвэрийн 6,600,000₮-ийн үнэ бүхий CTS-112R4 маркийн электрон тахеометр

2-р байр Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, CHCNAV үйлдвэрийн 2 долгионы GNNS багаж худалдаж авах 500,000 хөнгөлөлтийн эрхийн бичиг

3-р байр  Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, CHCNAV үйлдвэрийн 2 долгионы GNNS багаж худалдаж авах 500,000 хөнгөлөлтийн эрхийн бичиг

Уралдаанд  2 инженер 2 техникчийн бүрэлдэхүүнтэй нийт 5 баг оролцсон. Нийт 70 онооны 7 даалгавартай ба даалгавар хүнд хөнгөнөөс шалтгаалан 5-15 оноотой байсан.

Эхний 6 даалгаврыг түрүүлж гүйцэтгэсэн баг гүйцэд оноогоо авах ба дараагийн багууд 1 оноогоор дутуу оноо авна. Харин 7-р даалгаврыг нийт хугацаанд оруулахгүй ба зөв хариулсан асуулт бүрт нэг оноо өгсөн.

Тэмцээний 1-р байранд Геомеп инженеринг ХХК-ы  баг ,

                   2-р байранд Геомастер ХХК-ы баг ,

                   3-р байранд MHE ХХК-s багууд шалгарлаа.

ТВ мэдээ