CHCNAV байнгын ажиллагаатай станц Улаанбаатар хотод ажиллагаанд орлоо.

CHC Navigation, Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль болон Тав Ди Ворлд ХХК-ийн стратегийн хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд Байнгын ажиллагаатай станц /CORS/-ыг ШУТИС байранд байгуулж сургалт судалгаа, бизнесийн чиглэлээр ажиллаж эхэллээ. CHCNAV байнгын ажиллагаатай станц /CORS/ нь сүлжээтэй орчинд 20км радиуст ажиллах боломжтой. Мөн ямар ч төрлийн багажнаас үнэгүй нэвтрэх боломжтой.

Байнгын ажиллагаатай станцын тохиргоо
IP:43.228.130.54
Port: 2101
Mountpoint: RTCM32
User name: 5Dworld
Password: 123456