card

Бичлэг №9

Autocad civil 3D 2019 программ хангамжнаас авто замын тэнхлэгийн солбицол болон төлөвлөлтийн өндөр, газрын өндөр, өндөржилтийг EXCEL файл болгон гаргаж авах. EXCEL программ хангамж дээр газрын өндөр, төлөвлөлтийн өндрийг ашиглаж график буюу дагуу зүсэлт хийж өдөр тутмын ажлын хэмжээг хянах талаар доорх бичлэгт гарах болно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замын барилгын өдөр тутмын геодезийн хэмжилт, хяналт шалгалтын ажил

AUTOCAD CIVIL 3D 2019 ТАТАХ

 

Нийтэлсэн: 5D WORLD ХХК

Эх сурвалж: Surveying & Engineering Designing Information /FB хуудас/

Бүтээн байгуулалт бүхэн ГЕОДЕЗИ хэмжилтээр эхэлж ГЕОДЕЗИЙН Хэмжилтийн хяналтан доор явагдаж ГЕОДЕЗИЙН хэмжилтээр дуусдаг.

Landstar 7 программ хангамж таны цагийг хэмнэнэ.

 

 

Хүсэлт илгээх