card

AUYOCAD CIVIL 3D 2021

AUTOCAD CIVIL 3D програм хангамж нь замын зураг төсөлд зориулсан AUTODESK-ийн програм хангамж юм. Уг програм хангамж нь бусад зураг төслийн програм хангамжуудыг бодвол ашиглахад хялбар AUTOCAD орчинд ажилладаг, үнэгүй олдоц ихтэй гэдгээрээ давуу талтай юм. AUTOCAD CIVIL 3D програм хангамжийг замын зураг төслийн компаниудаас гадна геодези газрын зураглал, геологи, уул уурхай маркшейдер, цахилгаан шугам сүлжээ зэрэг инженерийн салбарт газрын гадаргуу үүсгэх, засварлах, дагуу хөндлөн зүсэлт хийх, газар шорооны ажлын тоо хэмжээ олох зэрэгт өргөн хэрэглэж байна. 5D WORLD ХХК нь 2015 оноос одоог хүртэл AUTOCAD CIVIL 3D програм хангамжийг ганцаарчилж болон ангиар зааж байна.

Autocad civil 3D программ хангамжийн танилцуулга

Autocad civil 3D суулгах заавар

                                 AUTOCAD CIVIL 3D 2021 программыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ                                  Activation link ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

ZIP file нээх паспорт: www.aportesingecivil.com

Компьютерт тавигдах техникийн шаардлагыг ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

Зам барилгын өдөр тутмын геодезийн хэмжилт, хяналт шалгалтын ажил, геодезийн баг

AUTOCAD CIVIL 3D сургалтын тухай

Хэмжилтийн багаж тоног төхөөрөмжийн худалдаа

 

Нийтэлсэн: 5D WORLD ХХК

Бүтээн байгуулалт бүхэн ГЕОДЕЗИ хэмжилтээр эхэлж ГЕОДЕЗИЙН Хэмжилтийн хяналтан доор явагдаж ГЕОДЕЗИЙН хэмжилтээр дуусдаг.

Landstar 7 программ хангамж таны цагийг хэмнэнэ.

 

 

Хүсэлт илгээх