card

Бичлэг №13

Polyline vertex болгонд Autocad civil 3D хаялбар ашиглаж өндөр өгөх шаардлага гардаг бол доорх бичлэгийг үзээрэй

Зам барилгын өдөр тутмын геодезийн хэмжилт, хяналт шалгалтын ажил, геодезийн баг

CHCNAV i73 mini Pocket GNSS

Хэмжилтийн багаж тоног төхөөрөмжийн худалдаа

 

Нийтэлсэн: 5D WORLD ХХК

Бүтээн байгуулалт бүхэн ГЕОДЕЗИ хэмжилтээр эхэлж ГЕОДЕЗИЙН Хэмжилтийн хяналтан доор явагдаж ГЕОДЕЗИЙН хэмжилтээр дуусдаг.

Landstar 7 программ хангамж таны цагийг хэмнэнэ.

 

 

Хүсэлт илгээх