НҮБ/МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЛХИЙН БАЙРШИЛ ТОГТООГЧ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛУУДЫН СИСТЕМ (GNSS)-ИЙН ХЭРЭГЛЭЭ СЭДЭВТ СЕМИНАР

НҮБ/МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЛХИЙН БАЙРШИЛ ТОГТООГЧ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛУУДЫН СИСТЕМ (GNSS)-ИЙН ХЭРЭГЛЭЭ СЭДЭВТ СЕМИНАР 2021 оны 10 дугаар сарын 25-с 29 ХООРОНД ОНЛАЙН ХЭЛБЭРЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ГЭЖ БАЙНА.  МАНАЙ КОМПАНИ БОЛОН CHCNAV НЬ УГ АРГА ХЭМЖЭЭНД ИВЭЭН ТЭТГЭГЧЭЭР ОРОЛЦОЖ БАЙГАА БӨГӨӨД CHCNAV-с ШИНЭ ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙНХОО ТУХАЙ ИЛТГЭЛ ТАВЬНА. АРГА ХЭМЖЭЭГ ҮЗЭЖ СОНИРХОХОД ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ. 

НҮБ/МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЛХИЙН БАЙРШИЛ ТОГТООГЧ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛУУДЫН СИСТЕМ (GNSS)-ИЙН ХЭРЭГЛЭЭ СЭДЭВТ СЕМИНАР

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, 2021 оны 10 дугаар сарын 25-29

 

Хамтран зохион байгуулагчид: Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Сансрын асуудал эрхэлсэн алба, Монголын Геомэдээллийн Холбоо   

Ивээн тэтгэгч: 

5D WORLD ХХК болон CHCNAV

MonMap LLC
ICT Group LLC
Intec LLC
Engineering Geodesy LLC
Archi nomards LLC

 

 

 

ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Дэлхийн байршил тогтоогч хиймэл дагуулуудын систем(GNSS)-ийн хүртээмжтэй байдал болон сансарт суурилсан бусад системүүдийг далайн, газрын мониторинг, хөлөг онгоцны хяналт, гамшгийн менежмент зэрэг төрөл бүрийн салбарт ашиглаж, тодорхой үр ашгийг бий болгож байна. Энэ хүртээмжтэй байдлын үр дүнд GNSS-ийн хэрэглээний хөгжил хурдацтай өргөжиж байгаа бөгөөд 2020 оны 04 дүгээр сарын 13-17-ны хооронд Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах 5 өдрийн хурал нь GNSS-ийн хэрэглээний нийгэм, эдийн засгийн үр ашгийг таниулах, жижиг хэмжээний төслүүдийг эхлүүлэхэд анхаарах, бүс нутгийн GNSS-тэй хамаарал бүхий байгууллагуудын харилцааг бэхжүүлэх зэрэг өргөн цар хүрээг хамаарах болно.

Хурлын хөтөлбөр нь дараах хэсгүүдэд дурдсан сэдвүүдийг хамаарахаас гадна энэхүү хүрээнд хийгдэж болох төслүүдийг эхлүүлэх, хамтын ажиллагаа, түншлэлийг хэлэлцэх, тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлоход оролцогчдын саналуудыг нэгтгэх, салбарын хүний нөөцийг бэхжүүлэх, сургалт, судалгаа шинжилгээнд шаардагдах хамтын хүчин чармайлт, олон улсын түншлэлийн талаар хамрах болно.

Хурлын үндсэн зорилго нь салбарын мэдээлэл солилцох, бүс нутгийн хэмжээнд улс орнуудын хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх замаар  GNSS-ийн шийдлийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх ач холбогдол, нөөц бололцоог идэвхжүүлэхэд оршино.

 

 

ХУРЛЫН ХАМРАХ СЭДВҮҮД

1-Р ХЭСЭГ: Одоогийн болон төлөвлөгөөт GNSS болон хиймэл дагуулд суурилсан нэмэлт систем

·         GNSS болон хиймэл дагуулд суурилсан нэмэлт системийн программын шинэчлэл: Дэлхийн Хиймэл Дагуулын Систем (GLONASS), Дифференциал засвар, хяналтын систем (SDCM), Дэлхийн байрлалын систем (GPS), Өргөн цар хүрээний нэмэлт систем (WAAS), Европын навигацийн  хиймэл дагуулын систем (GALILEO), Европын геостационар навигацийн давхар үйлчилгээ (EGNOS), Бэйду навигацийн хиймэл дагуулын систем (BDS), Энэтхэгийн бүс нутгийн навигацийн систем (NAVIC), GPS-ийн оролцоотой гео-нэмэт навигаци, (GAGAN), Квази-Зенит хиймэл дагуулын систем (QZSS).

2-Р ХЭСЭГ: GNSS-д суурилсан хэрэглээ

·         Геодезийн хэмжил зураглалын чиглэлээр GNSS-ийн системүүдийг нэгтгэж хэрэглэх давуу тал, үр ашиг;

·         GNSS-ийг агаарын салбарт ашиглах, үүнд хиймэл дагуулын навигацийн технологийг агаарын хөдөлгөөний удирдлага, нисэх онгоцны буудлын гадаргын навигаци, удирдлагад нэгтгэх нь;

·         Авто зам, төмөр зам, инженерчлэлийн хэрэглээнд навигацийн болон цагийн системийг ашиглах, үүнд: тээврийн удирдлага, газарзүйн мэдээллийн систем, хэмжил зураглал, тогтвортой эрчимжсэн аж ахуй;

·         Усан замын навигаци, эргийн оролт хяналт, далайн археологи, загасчлал, амралт зугаалга зэрэг үйл ажиллагааг хамарсан далайн орчны навигацийн системийн үйл ажиллагаа;

·         GNSS-ийн худалдаа, арилжааны хэрэглээ;

·         GNSS дохиог дэлхийн бага тойрог замаас сарны тойрог замд байрлах сансрын ажиллагаанд хэрэглэх нь;

3-Р ХЭСЭГ: GNSS спектрийн хамгаалалт, хөндлөнгийн илрүүлэлт, бууруулах арга

·         Олон улсын GNSS-ийн хорооны үйл ажиллагаа, түүний спектрийн хамгаалалт, хөндлөнгийн илрүүлэлт, бууруулах аргад гүйцэтгэх үүрэг;

4-Р ХЭСЭГ: GNSS сансрын/агаар мандлын судалгаа

·         Цаг уурын урьдчилсан мэдээллийг сайжруулахад чиглэсэн агаар мандлын (тропосфер) мониторинг

·         Сансрын нөхцөл байдлын мэдээллийг илтгэх зорилго бүхий сансрын цаг уурын мониторинг/хяналт

5-Р ХЭСЭГ: GNSS байрлалын сүлжээ, станцын сүлжээ

·         Бүс нутгийн болон үндэсний тулгуур сүлжээний тогтолцоонд программын шинэчлэл хийх, бүс нутгийн хамтын ажиллагааны бүтцийн хэтийн төлөв

·         Олон улсын GNSS-ийн үйлчилгээ болон бусад санаачилгууд, байнгын ажиллагаатай станц (CORS)-ын сүлжээ, олон- GNSS бүхий орчин

6-Р ХЭСЭГ: Хүний нөөцийг бэхжүүлэх, сургалт, GNSS-ийн салбар дахь боловсрол

·         Бүх шатанд GNSS-ийн боловсролыг олгох боломж

·         Урт хугацааны мэргэжлийн боловсролыг чадавхжуулах тусгайлсан магистрын хөтөлбөрүүд, докторын сургалт, GNSS-ийн сургалтын сүлжээ үүсгэхийг дэмжих нь;

·         GNSS-ийн сургалтын гарын авлага/ GNSS-тэй хамааралтай нээлттэй эх сурвалжийн программ хангамж;

ЗОРИЛТ, ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН  

Хурлын зорилтууд:

1.    Тээврийн болон харилцаа холбоо, агаарын тээвэр, хэмжил зураглал, зураг зүй, дэлхий судлал, байгаль орчин, гамшгийн менежмент, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр GNSS болон түүний хэрэглээг нэвтрүүлэх өндөр нарийвчлалын гар утасны аппликейшн, түүнчлэн GNSS-д үзүүлэх  сансрын нөхцөлийн нөлөөлөл, хос давтамжтай хүлээн авагчдыг танилцуулах

2.    Тусгайлсан программуудаар туршлага солилцохыг дэмжих

3.    Үндэсний болон бүс нутгийн түвшинд GNSS программын зохих төсөлд анхаарал хандуулах

4.    Бүс нутгийн байрлалын сүлжээний хүрээнд түншлэл, GNSS-ийн сүлжээг өтгөрүүлэхэд хамтын ажиллагааг дэмжих

Хурлаас хүлээгдэж буй үр дүнгүүд:

a)    Оролцогчдоос хэлэлцүүлсэн сэдвийн талаар санал, дүгнэлт гаргах;

b)    Бүс нутгийн орнууд, CORS-ын сүлжээ хоорондын хамтын ажиллагааны урьдчилсан тохиролцоо хийх;

c)    Тодорхой асуудлуудыг шийдэх хэрэгжүүлэх хөтөлбөр;

Түүнчлэн, уг хурал нь өмнөх зохицуулалт, чадавхыг бэхжүүлэх үйл ажиллагаа дээр үндэслэн зөвлөмжийн дагуу дараах асуудлуудыг авч үзнэ. Үүнд:

  •      Бүс нутгийн хэмжээнд хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд туршилтын төслүүдийг тодорхойлох
  •      Бүс нутгийн НҮБ-д хамаарах сансрын судлал, технологи, боловсролын төвүүдийн оролцоотойгоор GNSS-тэй холбоотой байгууллагуудын бүс нутгийн сүлжээг бий болгох
  •     Тивийн хэмжээнд нийтлэг байдлыг бий болгоход дэвшилтэт арга хэмжээ авахыг санал болгох, нэгдсэн координатын системийг бий болгох
  •      Орчин үеийн үндэсний хэвтээ тулгуур системийн хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагаа, түүнчлэн орон нутгийн геоидын загвар дээр суурилсан деформаци/гажилтын загвар, босоо тэнхлэгийн дагуух датум сурталчлах
  •      Олон улсын судлаачдын холбоо (FIG), Олон улсын геодезийн холбоо (IAG) зэрэг байгууллагуудтай хамтран GNSS-ийн өгөгдөл боловсруулах, нээлттэй геодезийн программ хангамжийг ашиглах чиглэлээр бүс нутгийн геодезийн төслийн чадавхыг бэхжүүлэх

United Nations/Mongolia Workshop on
the Applications of Global Navigation Satellite Systems
(in Virtual Format)

ULAANBAATAR, MONGOLIA, 25 - 29 OCTOBER 2021

 

Organized jointly by
The United Nations Office for Outer Space Affairs and
The Mongolian Geospatial Association

Co-organized by
The International Committee on Global Navigation Satellite Systems and
The Agency for Land Administration and Management, Geodesy and Cartography of the Government of Mongolia

Supported by
The Institute of Astronomy and Geophysics of the Mongolian Academy of Sciences and
The Institute of Geography and Geo-ecology of the Mongolian Academy of Sciences

Co-sponsored by

5d World Co., LLC/CHCNav/, MonMap LLC, ICT Group LLC, Intec LLC, Engineering Geodesy LLC, Archi nomards LLC

OVERVIEW

The availability of global navigation satellite systems (GNSS) and other space-based systems is creating an unprecedented opportunity, bringing benefits in the areas of emergency management, marine and land monitoring or fleet control to name a few. Due to this availability, the development of integrated applications is an area in rapid expansion. To address a wide array of GNSS applications for socioeconomic benefits and to focus on initiating pilot projects and strengthening the networking of GNSS-related institutions in the region, a five-day Workshop will be held in virtual format in Ulaanbaatar, from 25 to 29 October 2021. For details, see Information Note

The Workshop programme will include plenary sessions described below and also sufficient time for discussions among participants to identify the priority areas, where pilot projects should be launched and examine possible partnerships that could be established. Cooperative efforts and international partnerships for capacity-building, training and research will be discussed.

The main objective of the Workshop is to focus on the importance and need of cooperation to apply GNSS solutions through the exchange of information and the scaling up of capacities among countries in the region.

The Office for Outer Space Affairs is committed to achieving 50/50 gender balance in its programs and ensuring a balanced representation from different perspectives. Women are encouraged to apply.


THEMATIC SESSIONS

Session 1: Current and planned GNSS and satellite-based augmentation systems

Programme updates on GNSS and satellite-based augmentation systems: Global Positioning System (GPS) and Wide-Area Augmentation System (WAAS), GLObal NAvigation Satellite System (GLONASS) and System of Differential Correction and Monitoring (SDCM), European Satellite Navigation System (GALILEO) and the European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS), BeiDou Navigation Satellite System (BDS), Indian Regional Navigation System (NAVIC) and GPS Aided Geo-Augmented Navigation (GAGAN), Quasi-Zenith Satellite System (QZSS).


Session 2: GNSS-based applications focusing on, but not limited to

Advances and performance benefits due to multi-sensor integration of GNSS applications in surveying and geodesy;

The use of GNSS for aviation, including integration of satellite navigation technology into air traffic management and airport surface navigation and guidance;

The use of navigation and timing systems for road, rail, and engineering applications, including vehicle guidance, geographic information system (GIS) mapping, and precision farming;

Navigation systems operation in marine environment, including waterway navigation, harbour entrance/approach, marine archaeology, fishing, and recreation;

Commercial applications of GNSS;

The use of GNSS signals for navigation and positioning of in-orbit space operations, particularly from low-Earth orbit to cis-Lunar.


Session 3: GNSS spectrum protection and interference detection and mitigation

ICG activities and its role in spectrum protection and interference detection and mitigation.


Session 4: GNSS and space/atmospheric weather monitoring

Atmospheric monitoring (troposphere) to improve numerical weather predictions;

Space weather monitoring (ionosphere) for space situation awareness


Session 5: GNSS reference frames/systems and reference station networks

Programme updates on regional and national reference frames/systems and perspectives for a regional cooperative mechanism;

International GNSS Service (IGS) and other initiatives, CORS network and multi-GNSS environment.
Session 6: Capacity building, training and education in the field of GNSS

GNSS education opportunities at different levels/needs;

The strengthening of a specialized master's programmes for long-term professional education and support to PhD training and networking in GNSS;

GNSS education tools/open source software related to GNSS.
OBJECTIVES AND EXPECTED OUTCOMES

The main objective of the workshop is to reinforce the exchange of information between countries and scale up the capacities in the region pursuing the application of GNSS technology solutions.

The specific objectives of the workshop are:

to introduce GNSS and its applications to transport and communications, aviation, surveying, mapping and Earth science, management of natural resources, the environment and disasters, precision agriculture; high precision mobile application, as well as space weather effects on GNSS and dual-frequency receivers;

to promote greater exchange of actual experiences with specific applications;

to focus on appropriate GNSS applications projects at national and/or regional levels;

to encourage greater cooperation in developing partnerships and GNSS networks, in the framework of the regional reference frames; and

to define recommendations and findings to be forwarded as a contribution to the Office for Outer Space Affairs and ICG, particularly, in forging partnerships to strengthen and deliver capacity-building on satellite navigation science and technology.


The expected outcomes of the workshop are:

recommendations and findings on discussed topics to be adopted by the workshop participants;

preliminary agreement of cooperation between countries in the region and the GNSS continuously operating reference station (CORS) networks;

training courses on GNSS and space weather to be conducted;

action plan addressing identified issues/concerns.


The discussions at the workshop will also be linked to the 2030 Agenda for Sustainable Development and to its targets set out for Sustainable Development Goals, such as,

SDG 3: Good health and wellbeing - GNSS positioning enables individual patients, staff or equipment to be monitored, and response teams directed more efficiently;

SDG 7: Affordable and clean energy - GNSS reflectometry techniques can produce scatterometry models to assist in the optimum positioning of off-shore wind farms;

SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure - GNSS signals can be used for navigation and positioning of in-orbit space operations particularly from low-Earth orbit to cis-Lunar); and

SDG 11: Sustainable Cities and Communities - GNSS is widely used for urban planning in order to pinpoint structures and reference points for cadastral and urban planning purposes.