card
“МОНГОЛЫН ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙЧДИЙН НЭРЭМЖИТ ТАЛБАЙ, ХӨШӨӨ”-НИЙ НЭЭЛТ БОЛОВ

“МОНГОЛЫН ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙЧДИЙН НЭРЭМЖИТ ТАЛБАЙ, ХӨШӨӨ”-НИЙ НЭЭЛТ БОЛОВ

“МОНГОЛЫН ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙЧДИЙН НЭРЭМЖИТ ТАЛБАЙ, ХӨШӨӨ”-НИЙ НЭЭЛТ БОЛОВ.

Дэлгэрэнгүй
Геодези, зураг зүйн салбарын АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН УРАЛДААН

Геодези, зураг зүйн салбарын АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН УРАЛДААН

Геодези, зураг зүйн салбарын АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН УРАЛДААН

Дэлгэрэнгүй
Багаж тоног төхөөрөмжөө Хаан банкны лизингээр буюу Санхүүгийн түрээсээр авах боломжтой

Багаж тоног төхөөрөмжөө Хаан банкны лизингээр буюу Санхүүгийн түрээсээр авах боломжтой

Багаж тоног төхөөрөмжөө Хаан банкны лизингээр буюу Санхүүгийн түрээсээр авах боломжтой

Дэлгэрэнгүй
CHCNAV road editor программын заавар, шууд татах

CHCNAV road editor программын заавар, шууд татах

Autocad цэг болон техтийг Excel-рүү хөрвүүлэх Cadtools

Дэлгэрэнгүй
CHCNAV фирмийн багажтай ажиллах заавар

CHCNAV фирмийн багажтай ажиллах заавар

CHCNAV фирмийн 2 долгионы GPS -тэй ажиллах заавар

Дэлгэрэнгүй
Хэмжилтийн багаж тоног төхөөрөмж GPS худалдаж авахад өгөх зөвлөмж

Хэмжилтийн багаж тоног төхөөрөмж GPS худалдаж авахад өгөх зөвлөмж

Албан ёсны эрхтэй компанийг сонгох шаардлагатай юу

Дэлгэрэнгүй
DJI Phantom 4RTK агаарын зураглалын шалгалт

DJI Phantom 4RTK агаарын зураглалын шалгалт

DJI Phantom 4RTK агаарын зураглалын шалгалт

Дэлгэрэнгүй
Агаарын зураглал, сургалт үйлчилгээ /Drone survey/

Агаарын зураглал, сургалт үйлчилгээ /Drone survey/

Агаарын зураглалын онол практик хосолсон сургалт Drone survey

Дэлгэрэнгүй
Монголын геодези, фотограмметр, зураг зүйн холбооны нэрэмжит  спорт тэмцээн 2018

Монголын геодези, фотограмметр, зураг зүйн холбооны нэрэмжит спорт тэмцээн 2018

Монголын геодези, фотограмметр, зураг зүйн холбооны нэрэмжит спрот тэмцээн 2018 оны 11-р сарын 29-нөөс 12-р сарын 2 хооронд зохион байгуулагдана.

Дэлгэрэнгүй
Авто замын хөндлөн огтлол болон бусад объектын талбай олох арга

Авто замын хөндлөн огтлол болон бусад объектын талбай олох арга

Autocad дээр авто замын хөндлөн огтлол болон бусад объектын талбай олох арга

Дэлгэрэнгүй
Авто замын 20м тутамын тэнхлэг болон бэхэлгээний гадасны солбицол гаргаж авах

Авто замын 20м тутамын тэнхлэг болон бэхэлгээний гадасны солбицол гаргаж авах

Авто замын 20м тутамын тэнхлэг болон бэхэлгээний гадасны солбицол гаргаж авах

Дэлгэрэнгүй
Excel автоматжуулалт

Excel автоматжуулалт

Excel автоматжуулалт Geodesy

Дэлгэрэнгүй
Autocad civil 3D ONLINE сургалт 2021 оны 10 сарын 19-нд эхлэнэ.

Autocad civil 3D ONLINE сургалт 2021 оны 10 сарын 19-нд эхлэнэ.

Autocad civil 3D ONLINE сургалт 2021 оны 02 сарын 02-нд эхлэнэ.

Дэлгэрэнгүй
Geocalc 64 bit суулгах, Солбицолын систем шинээр үүсгэх

Geocalc 64 bit суулгах, Солбицолын систем шинээр үүсгэх

Geocalc 64 bit суулгах, Солбицолын систем шинээр үүсгэх

Дэлгэрэнгүй
Геодези Зураг Зүйн ажлын жишиг үнэ шинэчлэн боловсруулах ажил

Геодези Зураг Зүйн ажлын жишиг үнэ шинэчлэн боловсруулах ажил

Геодези Зураг Зүйн ажлын жишиг үнэ шинэчлэн боловсруулах ажилдаа идвэхитэй оролцоно уу?

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх